ScheduleDay 0

14 May

Monday

8:30 - 18:30

Registration


welcome cocktail party

WELCOME

Cocktail Party


18:30

Day 1

15 May

Tuesday

8:30

Open Ceremony


9:00

Hongxing Xu


9:45

Ruslan Yunusov


10:30

Coffee Break and Photo

10:00

Yasuhiko Arakawa


11:45

Alexey V. Kavokin


12:00

Lunch

13:00

Sven Höfling


13:30

Mark Fox


14:00

G. Muñoz-Matutano


14:15

Junhong An


14:30

Long Zhang


14:45

Weihang Zhou


15:00

Evgeny Sedov


15:15

Anton Nalitov


15:30

Coffee Break

15:45

Robert A. Taylor


16:15

David G. Lidzey


16:45

Shaojun Wang


17:00

Tingge Gao


17:15

Guan-Hao Peng


17:30

Juan Camilo López Carreño


17:45

Jia Shi


conference banquet

Banquet

Food, Drinks & Conversation


18:30

Day 2

16 May

Wednesday

8:30

Chaoyang Lu


09:15

Kazunobu Kojima

09:15

Robert Young


09:45

Ritesh Agarwal

09:45

Anlian Pan


10:15

Bastian Miller

10:15

Xidong Duan


10:30

Coffee Break

10:45

Tianxun Gong

10:45

Stephen A. Lennon


11:00

Dmitry Solnyshkov

11:00

Bin Liu


11:15

Jun Wang

11:15

Cyril Vaneph


11:30

Anastasiia Pervishko

11:30

Wei Hong


11:45

Zhangkai Zhou

11:45

Jingya Xie


12:00

Lunch

13:00

Carole Diederichs

13:00

Lai Wang


13:30

13:15

Oliver B. Wright


14:00

Deliang Wang

13:30

Sunan Ding


14:15

Zhongyuan Ma

13:45

You Wu


14:30

Sanjib Ghosh

14:00

Qixin Guo


14:45

Zhaoyang Zhang

14:30

Vladimir M. Fomin


15:00

Qiong He

15:00

Jinhui Wu


15:15

Wei Zhang

15:15

Pierre Gilliot


15:30

Coffee Break

15:45

Igor. Yu. Chestnov

15:45

Xiangjun Shang


16:00

Xuanhua Li

16:00

Enrique C. Samano


16:15

Jinzhao Wu

16:15

Ningning Zhang


16:30

Stella Kutrovskaya

16:30

H. S. Nguyen


16:45

Chenjiang Qian

16:45

Hyun Gyu Song


17:00

Duo Li

17:00

Wangping Wang


17:15

Yang Dong

17:15

Bing Tang


poster session

Poster Session

Mianyang Hall


17:30

Day 3

17 May

Thursday

8:30

Pavlos Lagoudakis


9:00

Natalia Berloff


9:30

Mo Li


9:45

Jesus Perez Zuniga


10:00

Jiang Wu


10:15

Degang Zhao


10:30

Coffee Break

10:45

Zhiming Wang


11:15

Shiwei Wu


11:45

Chia-Yen Huang


12:00

Lunch

13:00

Kai Chang


13:30

Dario Ballarini


14:00

Charles Downing


14:15

Ruiqin Zhang


14:30

Min-Sik Kwon


14:45

Xianguang Yang


15:00

Tsong Sheng Lay


15:15

Coffee Break

15:30

Jiannong Wang


16:00

Timothy Liew


16:30

Zhen Chai


16:45

Thomas Prevenslik


17:00

Xiangming Liu


17:15

Bernd Berger


17:30

Xiaodan Xu


17:45

Sergiu Amari (Quantum Design)


18:00

Dr Huan Wang


Day 4

18 May

Friday

8:30

Ronen Rapaport


9:00

Weibo Gao


9:30

Valentin Goblot


9:45

Yiqi Zhang


10:00

Giuseppe Buonaiuto


10:15

Weidong Chu


10:30

Coffee Break

10:45

Huigao Duan


11:15

Junichiro Kono


11:45

Mingxia Huo


12:00

Lunch

13:00

Darius Urbonas


13:15

Dmitri Yudin


13:30

Qing Zhang


13:45

Feng Li


14:00

Ivan Ryzhov


14:15

Zhiyang Qi


14:30

Liaoxin Sun


14:45

Qi Jie


15:00

Helgi Sigurðsson


15:15

Coffee Break

15:30

Zheng Feng


15:45

Yilun Wang


16:00

Michael Adams


16:15

Vladimir A. Kuznetsov


16:30

Xiangchen Kong


16:45

Wenna Du


17:00

Conference Closing and PLMCN20 announcement


Day 5

19 May

Saturday


All day

Excursion
1. Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
2. Kuanzhai Alley


plmcn logo
International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures®
May 15-19, 2018 | Chengdu (CHINA)